Skip links

Vennootschapsbelasting in Dubai: Alles wat u moet weten

Belangrijke mededeling

Vennootschapsbelasting in Dubai | De informatie in dit artikel is bedoeld als leidraad voor het VAE-regime voor Corporate Tax (CT). Het ‘Federal Decree-Law No. 47 of 2022’ betreffende de belastingheffing op vennootschappen en bedrijven (vennootschapsbelastingwet) is te vinden via deze link.

Niets in dit artikel mag worden geïnterpreteerd als juridisch of fiscaal advies, en er mag niet van worden uitgegaan dat de richtlijnen alomvattend zijn of dat ze in alle gevallen een definitief antwoord geven.


In dit artikel wordt het algemene toepassingsgebied van de Wet op de Corporate Tax uiteengezet. Het stelt vast dat vennootschapsbelasting wordt geheven over het belastbaar inkomen verdiend door een belastingplichtige in een belastingtijdvak.

Grondslag voor Corporate Tax in Dubai

Residents en Non-Residents worden elk op een andere grondslag belast.

• Een ‘Resident’ wordt belast over inkomsten uit zowel binnenlandse als buitenlandse bronnen (residentie basis).

• Een ‘Non-Resident’ wordt alleen belast op inkomsten uit bronnen binnen de VAE (bronbasis).

In de VAE gevestigde bedrijven zoals LLC’s en andere rechtspersonen in de VAE zullen onderworpen zijn aan Corporate Tax als ‘Resident’.

Een entiteit die is opgericht in de VAE wordt automatisch beschouwd als een ‘Resident’ voor de Corporate Tax. Evenzo zal een persoon die zich bezighoudt met een bedrijf of zakelijke activiteit in de VAE ook worden beschouwd als een ‘Resident’ voor de Corporate Tax.

Een buitenlands bedrijf kan worden behandeld als een ‘Resident’ voor de Corporate Tax als het effectief wordt “beheerd en gecontroleerd” in de VAE.

Voor wie geldt de Corporate Tax in Dubai?

Samengevat is de vennootschapsbelasting van toepassing op:

  • VAE-rechtspersonen (inclusief Free Zones) die zijn opgericht of anderszins zijn gevestigd of erkend onder de toepasselijke wetgeving in de VAE;
  • Niet-VAE-rechtspersonen die buiten de VAE zijn opgericht, maar effectief worden beheerd en gecontroleerd in de VAE;
  • Natuurlijke personen die een bedrijf of zakelijke activiteit in de VAE uitoefenen;
  • Non-Residents die een vaste inrichting in de VAE hebben of die inkomsten uit de VAE verdienen die binnen de reikwijdte van de vennootschapsbelasting vallen.

Vrijstellingen voor de Corporate Tax in Dubai

Vrijstellingen van Corporate Tax worden verleend voor bepaalde categorieën van personen wanneer er redenen van algemeen belang en beleidsmatig zijn om deze categorieën van personen niet aan belastingheffing te onderwerpen.

Bovendien is Corporate Tax niet van toepassing op:

  • Een individueel inkomen, salaris en ander inkomen uit arbeid;
  • Rente en andere inkomsten verdiend door een persoon uit bankdeposito’s of spaarprogramma’s;
  • Het inkomen van een buitenlandse belegger uit dividenden, vermogenswinsten, rente, royalty’s en andere beleggingsopbrengsten;
  • Investeringen in onroerend goed door particulieren toegewezen als persoonlijk/privé eigendom;
  • Dividenden, vermogenswinsten en andere inkomsten verdiend door personen uit het bezit van aandelen of andere effecten in hun persoonlijke hoedanigheid.

Tarieven voor de Corporate Tax

0% tot en met AED 375.000 | Belastbaar inkomen of kwalificerend inkomen van een kwalificerende Free Zone

9% boven AED 375.000 | Belastbaar inkomen of niet kwalificerend inkomen van een kwalificerende Free Zone

Natuurlijke personen die zaken doen of zakelijke activiteiten uitoefenen, zijn alleen onderworpen aan de Corporate Tax als hun gecombineerde omzet in een kalander jaar hoger is dan AED 1.000.000 (MoF, 2023)

*Een “natuurlijke persoon” betekent een individu of individuen (met bijvoorbeeld een Sole Establishment).

Vrijstelling (Small Business Relief)

De vrijstelling is bedoeld om start-ups en andere kleine of micro-ondernemingen te ondersteunen en stelt de belastingplichtige in staat te kiezen voor de regeling voor kleine ondernemingen, waardoor de belastingplichtige wordt behandeld alsof hij geen belastbaar inkomen heeft met betrekking tot elk relevant belastingtijdvak waarin de voorwaarden van deze vrijstelling is voldaan.


Gratis Advies

Wilt u graag weten wat voor invloed de Corporate Tax in Dubai heeft op u en in hoeverre u onderworpen bent aan de Corporate Tax in Dubai? Boek dan een gratis adviesgesprek via deze link.

Wij kijken graag mee naar uw persoonlijke situatie en adviseren over wat in uw geval van toepassing is en hoe hier mee om te gaan.

Chat openen
Hallo 👋
Kunnen we u helpen?